Nowości OświatoweVI Konkurs Wiedzy Technicznej w ZSTiO w Jarosławiu

W dniach 19 i 20 lutego 2008 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się II etap (półfinał) organizowanego od sześciu lat Konkursu Wiedzy Technicznej. Głównym pomysłodawcą i organizatorem jest Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Anny Ruman. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: I - dla uczniów gimnazjów oraz II - dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

    Główne cele Konkursu to:
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
  • weryfikowanie skuteczności programów nauczania w odniesieniu do współczesnych wymagań w zakresie wiedzy technicznej,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych,
  • propagowanie nowoczesnej wiedzy technicznej i nowoczesnych technologii,
  • wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni o profilu technicznym.
Patronat nad Konkursem objęli Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Starosta Jarosławski.
Opiekę merytoryczną nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komitet Naukowy złożony z przedstawicieli wyższych uczelni, które objęły patronat naukowy nad konkursem: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Lubelskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu pod przewodnictwem dr hab. Anny Kucaby-Piętal (PRz).

W eliminacja szkolnych (I etap ) uczestniczyło ponad 2000 uczniów z 75 gimnazjów oraz ponad 300 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia.
W półfinale (II etap) wzięło udział 236 uczniów 72 gimnazjów oraz 100 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych.
Do finału (III etap), który odbędzie się w dniach: I kategoria - 11 marca, II kategoria - 12 marca 2008 roku, zakwalifikowało się po 40 uczniów, z najwyższą ilością punktów.

Laureaci Konkursu otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez największe zakłady przemysłowe naszego regionu: WSK PZL - Rzeszów, O-I Produkcja Polska S.A. Jarosław, Huta Stalowa Wola S.A., Śrubex S.A. - Fabryka Śrub w Łańcucie
Finalistom życzymy dalszych sukcesów.

 

  Drukuj
  Wstecz


Powiatowy Urząd Pracy